Keurmerk Touringcarbedrijf

Met vertrouwen op weg!

Dit is mogelijke met een Keurmerk Touringcarbedrijf.

Jaarlijkse toetsing van erkenning.
Dit houdt in:

• Vakkundig technisch onderhoud
• Strenge controles op naleving CAO
• Goede verzekering
• Klantgerichte klachtenprocedure
• Hooggekwalificeerde chauffeur
• Vijfjaarlijkse rijvaardigheidstest
• Strikte naleving rij- en rusttijden
• Veiligheidskaart
• Calamiteitencode
• Serviceplan

Zie voor de volledige teksten op www.sktb.nl